KURS TRAVEL ENGLISH -50%.Przygotuj się do kolejnej podróży z eTutorem.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
(6) need, urge
Kolokacji: 2
1. time to go = czas pójść time to go
  • He didn't really want to take the time to go around it, not after nearly a day without water.
  • Could it be time to go back to the kids?
  • But how will I know, when it is time to go?
  • Yeah you want to have a time to go to bed.
  • "Think you could take some time to go back to Earth with me?"
  • But now it is time for the rest of us to go on.
  • He just hadn't had enough time to go through the man's entire history.
  • He had a half hour, time to go across the street and have a couple.
  • And you was given a time to go in to sign on.
  • But he hadn't had time to go over them yet, with her always so close.
2. week to go = tydzień pójść week to go
3. minute to go = minuta pójść minute to go
4. day to go = dzień pójść day to go
5. go back a time = wracać czas go back a time
6. month to go = miesiąc pójść month to go
7. year to go = rok pójść year to go
8. go up the time = wejdź na czas go up the time
9. hour to go = godzina pójść hour to go
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.