"go up into" — Słownik kolokacji angielskich

go up into kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): iść pod górę do
  1. go czasownik + into przyimek
    Zwykła kolokacja

    He crossed the road and went up into the trees.

    Podobne kolokacje: