BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
(6) need, urge
Kolokacji: 2
1. time to go = czas pójść time to go
2. week to go = tydzień pójść week to go
3. minute to go = minuta pójść minute to go
4. day to go = dzień pójść day to go
5. go back a time = wracać czas go back a time
6. month to go = miesiąc pójść month to go
7. year to go = rok pójść year to go
  • We had saved $100 by waiting a year to go.
  • But with more than 40 years to go, the party's over.
  • With two years to go, it seems as if the starting gun has already gone off.
  • Now you should take a year to go round there.
  • She wasn't even through college, had a year to go at Rice.
  • "But it still has a few billion years to go."
  • Some still have a year to go, but did the others get their university places?
  • But the war still had a few years to go, then.
  • These children have a lot of years to go through with that.
  • But we still have three and a half years to go.
8. go up the time = wejdź na czas go up the time
9. hour to go = godzina pójść hour to go
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.