BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"hope to go" — Słownik kolokacji angielskich

hope to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej nadzieję pójść
  1. hope czasownik + go czasownik
    Zwykła kolokacja

    No one ever knew where it was she hoped to go.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo