BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"go down for" — Słownik kolokacji angielskich

go down for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź siedzieć
  1. go czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    "A lot of people are going to go down for this."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo