"month to go" — Słownik kolokacji angielskich

month to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miesiąc pójść
  1. go czasownik + month rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I still had a month to go, far too late to change my mind.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo