BLACK FRIDAY -50%.Roczny kurs eTutor angielski za połowę ceny!Sprawdź

"year to go" — Słownik kolokacji angielskich

year to go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rok pójść
  1. go czasownik + year rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    We had saved $100 by waiting a year to go.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo