"gone amok" — Słownik kolokacji angielskich

gone amok kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): przebyty jak w amoku
  1. go czasownik + amok przysłówek
    Luźna kolokacja

    But he is no less concerned about Republican spending gone amok.

    Podobne kolokacje: