"go up for" — Słownik kolokacji angielskich

go up for kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): postaw w górę
  1. go czasownik + for przyimek
    Zwykła kolokacja

    "The odds are the market's going up for another three to six months."

    Podobne kolokacje: