ANGIELSKI NA WIELKANOC!Roczny kurs angielskiego online -40%. Ucz się bezpiecznie z domu.Sprawdź

"go" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

go czasownik

go + rzeczownik
Kolokacji: 42
go up several percent • chance to go • decision to go • desire to go • way to go • place to go • opportunity to go • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 15
(2) chance, opportunity, mile
Kolokacji: 3
(4) desire, ambition
Kolokacji: 2
(6) need, urge
Kolokacji: 2
1. time to go = czas pójść time to go
2. week to go = tydzień pójść week to go
3. minute to go = minuta pójść minute to go
4. day to go = dzień pójść day to go
5. go back a time = wracać czas go back a time
6. month to go = miesiąc pójść month to go
  • I still had a month to go, far too late to change my mind.
  • The President has 17 months to go in his term.
  • And there are two long months to go in the regular season.
  • And we still have two months to go before the election.
  • There were still months to go, but they went fast.
  • And with less than a month to go, time is on his side.
  • There were several months to go before I could leave.
  • We're giving them a month to go and just do whatever they want.
  • With a couple of months to go, you still have time to get fit and ready for the season.
  • With a month to go, can he get to 50 again?
7. year to go = rok pójść year to go
8. go up the time = wejdź na czas go up the time
9. hour to go = godzina pójść hour to go
(8) throat, spine, nose
Kolokacji: 3
(9) hundreds, century
Kolokacji: 2
czasownik + go
Kolokacji: 198
keep going • let go • start going • stop going • avoid going • consider going • remember going • get going • mean going • begin going • ...
go + przyimek
Kolokacji: 128
go to • go into • go out • go through • go down • go off • go beyond • go along • go up • ...
go + przymiotnik/przysłówek
Kolokacji: 515
go further • go away • go ahead • go forward • go straight • go bankrupt • go crazy • go directly • go mad • go unnoticed • go home • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.