"go sick" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "go sick" po angielsku — Słownik polsko-angielski

"go sick" — Słownik kolokacji angielskich

go sick kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź na chorobę
  1. go czasownik + sick przymiotnik
    Bardzo luźna kolokacja

    Not me though, only went sick when I couldn't stand covering from them any longer.

    Podobne kolokacje: