ROCZNY KURS ANGIELSKIEGO -40%Ucz się języka w wygodnej apce eTutoraSPRAWDŹ >>

"automatically go" — Słownik kolokacji angielskich

automatically go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie pójdź
  1. go czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    When they stopped to look at something, his arm went automatically around her.