KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"automatically generate" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie wytwórz
  1. generate czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Color, 3-D charts are generated automatically and included in your plan.

powered by  eTutor logo