PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"automatically qualify" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie uprawnij
  1. qualify czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    We're going to build team and qualify automatically next year.