"well qualified" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "well qualified" po angielsku

przymiotnik
  1. dobrze wykwalifikowany, o wysokich kwalifikacjach

Powiązane zwroty — "well qualified"

rzeczownik

"well qualified" — Słownik kolokacji angielskich

well qualified kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): bardzo wykwalifikowany
  1. qualify czasownik + well przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He'd never been well qualified for anything in his life!