PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"qualify" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "qualify" po angielsku

qualify **

czasownik
 1. kwalifikować się, nadawać się (np. do jakiejś pracy) [przechodni/nieprzechodni]
  I don't think he qualifies for the job. (Nie sądzę, żeby on się nadawał do tej pracy.)
  His score qualified him to participate in the competition. (Jego wynik zakwalifikował go do uczestnictwa w konkursie.)
  We will notify you if you qualify. (Zawiadomimy cię, jeżeli się zakwalifikujesz.)
 2. zakwalifikować się [nieprzechodni]
  He qualified to the final. (On zakwalifikował się do finału.)
  Our team managed to qualify to the Europa League. (Naszej drużynie udało się zakwalifikować do Ligi Europejskiej.)
  The test was really difficult but I qualified. (Test był naprawdę trudny, ale zakwalifikowałem się.)
 3. uściślać, warunkować [przechodni]

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. uzdalniać, uzdolnić