"qualified directly" — Słownik kolokacji angielskich

qualified directly kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kwalifikowany bezpośrednio
  1. qualify czasownik + directly przysłówek
    Silna kolokacja

    A total of 28 teams have already qualified directly to the 32-team regular season.