ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH 50% TANIEJTylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"automatically make" — Słownik kolokacji angielskich

automatically make kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): automatycznie zrób
  1. make czasownik + automatically przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    That fact does not automatically make one or the other of us right.

powered by  eTutor logo