ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"go right away" — Słownik kolokacji angielskich

go right away kolokacja
Popularniejsza odmiana: go away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź natychmiast
  1. go czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    He did not go to bed right away, after all.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo