"gone right" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gone right" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
  1. pójść dobrze

"gone right" — Słownik kolokacji angielskich

gone right kolokacja
Popularniejsza odmiana: go right
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): prawo wejść
  1. go czasownik + right przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    I felt nothing would ever go right for me again.

    Podobne kolokacje: