"walk right" — Słownik kolokacji angielskich

walk right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): chodź po prawie
  1. walk czasownik + right przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    Yet she'd walked right into the room ahead of me.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo