"stand right" — Słownik kolokacji angielskich

stand right kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): znieś prawo
  1. stand czasownik + right przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    After all, the woman's husband was standing right behind her.

    Podobne kolokacje: