ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"gone away" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gone away" po angielsku

phrasal verb
 1. odchodzić
  Go away and leave me alone! (Odejdź i zostaw mnie w spokoju!)
  He went away without a word. (On odszedł bez słowa.)
  I don't want to talk to you, go away! (Nie chcę z tobą rozmawiać, odejdź!)
 2. opuszczać, zostawiać
  You can't go away from her, she'll kill herself. (Nie możesz jej zostawić, ona się zabije.)
  She went away from her husband and children. (Ona zostawiła swojego męża i dzieci.)
 3. wyjeżdżać (np. do jakiegoś miejsca)
  She's gone away for two weeks. (Ona wyjechała na dwa tygodnie.)
  He went away to Greece last week. (On wyjechał do Grecji w zeszłym tygodniu.)
 4. znikać, odchodzić (np. złe emocje)
  I hope that my happiness won't go away tomorrow. (Mam nadzieję, że moje szczęście jutro nie zniknie.)
  Suddenly all my anger went away. (Nagle cały mój gniew odszedł.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

phrasal verb
 1. wyjechać dokądś (np. do Hiszpanii)
  Would you like to go away to Spain with me? (Chciałabyś ze mną wyjechać do Hiszpanii?)
  She went away to Paris. (Ona wyjechała do Paryża.)

"gone away" — Słownik kolokacji angielskich

gone away kolokacja
Popularniejsza odmiana: go away
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wyjechać
 1. go czasownik + away przysłówek
  Bardzo silna kolokacja

  He did not go to bed right away, after all.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo