"gone abroad" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "gone abroad" po angielsku — Słownik polsko-angielski

czasownik
 1. jechać za granicę
  I would love to go abroad this year, perhaps to Germany. (Marzy mi się, żeby wyjechać za granicę w tym roku, być może do Niemiec.)
  He went abroad leaving his wife and a newborn child. (On pojechał za granicę, zostawiając żonę i nowonarodzone dziecko.)
  Janet often goes abroad on business. (Janet często wyjeżdża za granicę w interesach.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.


"gone abroad" — Słownik kolokacji angielskich

gone abroad kolokacja
Popularniejsza odmiana: go abroad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jeździć za granicę
 1. go czasownik + abroad przysłówek
  Zwykła kolokacja

  I have got someone else and we are going abroad.

  Podobne kolokacje: