"jechać za granicę" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jechać za granicę" po polsku

jechać za granicę

obrazek do "go abroad" po polsku
czasownik
 1. go abroad  
  I would love to go abroad this year, perhaps to Germany. (Marzy mi się, żeby wyjechać za granicę w tym roku, być może do Niemiec.)
  He went abroad leaving his wife and a newborn child. (On pojechał za granicę, zostawiając żonę i nowonarodzone dziecko.)
  Janet often goes abroad on business. (Janet często wyjeżdża za granicę w interesach.)

"jechać za granicę" — Słownik kolokacji angielskich

go abroad kolokacja
 1. go czasownik + abroad przysłówek = jechać za granicę
  Bardzo silna kolokacja

  I have got someone else and we are going abroad.

traveled abroad kolokacja
Popularniejsza odmiana: travel abroad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jechać za granicę
 1. travel czasownik + abroad przysłówek
  Luźna kolokacja

  He was allowed for the first time to travel abroad.

powered by  eTutor logo