"abroad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

abroad przysłówek

czasownik + abroad
Kolokacji: 95
travel abroad • go abroad • live abroad • study abroad • work abroad • sent abroad • move abroad • sold abroad • play abroad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
  • He was allowed for the first time to travel abroad.
  • It was out of the question for them to travel abroad.
  • Those of us who travel abroad know that he is right.
  • All throughout 1991, they were to travel abroad and work together.
  • This is considered to be the first sports team from America to travel abroad.
  • I don't plan on traveling abroad for at least 6 months.
  • Second, they can be hard to find, especially when traveling abroad.
  • He might even travel abroad to see what other big cities are up to.
  • He looks to me like the kind who has traveled abroad.
  • People travel abroad, and the town is relatively well kept.
2. go abroad = jechać za granicę go abroad
3. live abroad = mieszkać za granicą live abroad
4. study abroad = studiować za granicą, uczyć się za granicą study abroad
5. work abroad = pracuj za granicą work abroad
6. sent abroad = wysłany za granicą sent abroad
7. move abroad = przeprowadzić się za granicę move abroad
8. sold abroad = sprzedany za granicą sold abroad
9. play abroad = zagraj za granicą play abroad
10. look abroad = popatrz za granicą look abroad
11. serve abroad = służ za granicą serve abroad
12. spend abroad = wydaj za granicą spend abroad
13. born abroad = urodzony za granicą born abroad
14. flee abroad = ucieknij za granicą flee abroad
15. invest abroad = zainwestuj za granicą invest abroad
16. make abroad = zrób za granicą make abroad
przyimek + abroad
Kolokacji: 3
from abroad • in abroad • at abroad

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.