"traveled abroad" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "traveled abroad" po angielsku

travel abroad within possibility of traveling.
czasownik
  1. podróżować za granicę

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

"traveled abroad" — Słownik kolokacji angielskich

traveled abroad kolokacja
Popularniejsza odmiana: travel abroad
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): jechać za granicę
  1. travel czasownik + abroad przysłówek
    Luźna kolokacja

    He was allowed for the first time to travel abroad.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo