BUSINESS ENGLISH w Twoim telefonieŁap 50% zniżki na roczny kursSPRAWDŹ >>

"abroad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

abroad przysłówek

czasownik + abroad
Kolokacji: 95
travel abroad • go abroad • live abroad • study abroad • work abroad • sent abroad • move abroad • sold abroad • play abroad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
(7) serve, intervene, respect
Kolokacji: 3
(8) spend, invest, commit
Kolokacji: 3
(11) publish, manufacture, print
Kolokacji: 3
1. spread abroad = rozłóż za granicą spread abroad
2. expand abroad = rozwiń za granicą expand abroad
3. deployed abroad = rozlokowany za granicą deployed abroad
4. scattered abroad = rozrzucony za granicą scattered abroad
5. distributed abroad = rozdany za granicą distributed abroad
(13) show, exhibit, hide
Kolokacji: 3
przyimek + abroad
Kolokacji: 3
from abroad • in abroad • at abroad

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.