Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"abroad" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

abroad przysłówek

czasownik + abroad
Kolokacji: 95
travel abroad • go abroad • live abroad • study abroad • work abroad • sent abroad • move abroad • sold abroad • play abroad • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 16
2. go abroad = jechać za granicę go abroad
3. live abroad = mieszkać za granicą live abroad
4. study abroad = studiować za granicą, uczyć się za granicą study abroad
5. work abroad = pracuj za granicą work abroad
6. sent abroad = wysłany za granicą sent abroad
7. move abroad = przeprowadzić się za granicę move abroad
8. sold abroad = sprzedany za granicą sold abroad
9. play abroad = zagraj za granicą play abroad
10. look abroad = popatrz za granicą look abroad
11. serve abroad = służ za granicą serve abroad
12. spend abroad = wydaj za granicą spend abroad
13. born abroad = urodzony za granicą born abroad
  • Of the 128 drug-resistant cases, 97 were in people born abroad.
  • By 1991, 9% of the population had been born abroad.
  • Children may also have a parent's nationality even if they were born abroad.
  • Four more children were born abroad, of whom only two lived past childhood.
  • More than 150 people born abroad have been arrested so far.
  • More than half of the 15,000 students were born abroad.
  • About 23 million workers - one in seven - were born abroad.
  • The couple had four children, all born abroad between 1839 and 1846.
  • Almost half of them, 47 percent, were born abroad, he said.
  • The town is predominantly white with around 9.8% of its residents being born abroad.
14. flee abroad = ucieknij za granicą flee abroad
15. invest abroad = zainwestuj za granicą invest abroad
16. make abroad = zrób za granicą make abroad
przyimek + abroad
Kolokacji: 3
from abroad • in abroad • at abroad

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.