"finally go" — Słownik kolokacji angielskich

finally go kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): w końcu pójdź
  1. go czasownik + finally przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    He said so to his wife when everyone had finally gone home.

    Podobne kolokacje: