"gone deep" — Słownik kolokacji angielskich

gone deep kolokacja
Popularniejsza odmiana: go deep
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sięgać głęboko
  1. go czasownik + deep przysłówek
    Luźna kolokacja

    So what will it be like to go deep against his old team?

    Podobne kolokacje: