PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"deep" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "deep" po angielsku

deep ****

przymiotnik
Stopniowanie: deeper stopień wyższy, the deepest stopień najwyższy
 1. głęboki
  How deep is this lake? (Jak głębokie jest to jezioro?)
  Take a deep breath. (Weź głęboki oddech.)
  He dug a deep hole. (On wykopał głęboką dziurę.)
  przeciwieństwo: shallow
  zobacz także: depth
 2. głęboki (sięgający do wewnątrz)
  This well is very deep. (Ta studnia jest bardzo głęboka.)
  The dog dug a deep hole. (Pies wykopał głęboką dziurę.)
 3. głęboki (poważny, ciężki)
  Mary and John had a deep conversation about their relationship. (Mary i John odbyli poważną rozmowę o swoim związku.)
  Abortion is a deep subject. (Aborcja to ciężki temat.)
 4. głęboki, dogłębny
  I need you to prepare a deep analysis of the market. (Potrzebuję, żebyś przygotował dogłębną analizę rynku.)
  The deep analysis showed the inaccuracy of the first test. (Dogłębna analiza pokazała nieprawidłowość pierwszego testu.)
  link synonim: profound
 5. niski (dźwięk)
  He has a very deep voice. (On ma bardzo niski głos.)
  This sound is too deep to be heard by humans. (Ten dźwięk jest zbyt niski, aby mogli go usłyszeć ludzie.)
 6. głęboki, ciemny (kolor)
  She wore a beautiful glittering dress in a deep green colour. (Ona była ubrana w piękną iskrzącą się suknię w kolorze głębokiej zieleni.)
  The sky has a deep colour now. (Niebo ma teraz ciemny kolor.)
 7. nieprzenikniony, niezgłębiony (np. problem)
  The problem was so deep, they both avoided talking about it. (Ten problem był tak nieprzenikniony, oni oboje unikali rozmawiania o nim.)
  The nature of God is deep. (Natura Boga jest niezgłębiona.)
 8. głęboki (sen)
  The whole court had fallen into a deep sleep. (Cały dwór zapadł w głęboki sen.)
  I woke up from a deep sleep, screaming for no reason. (Obudziłem się z głębokiego snu, krzycząc bez powodu.)
  In three minutes he will be in a deep sleep. (Za trzy minuty pogrąży się w głębokim śnie.)
 9. myślący poważnie, głęboki (o osobie)
  I have to say that Mark seems like an uncommonly deep person. (Muszę przyznać, że Mark sprawia wrażenie osoby niepospolicie głębokiej.)
  My son is only twelve but he's very deep and intelligent. (Mój syn ma tylko dwanaście lat, ale jest bardzo głęboki i inteligentny.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przysłówek
Stopniowanie: deeper stopień wyższy, the deepest stopień najwyższy
 1. głęboko
  You have to dig deep, maybe we'll find something interesting. (Musicie kopać głęboko, może znajdziemy coś ciekawego.)
  I've hidden my diary deep in the ground. (Ukryłam mój pamiętnik głęboko w ziemi.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

rzeczownik
 1. morze, morska toń
  The ship sank into the deep. (Statek zatonął w morskiej toni.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

nazwa własna
 1. Deep (marka odzieżowa)
  He likes to shop in Deep. (On lubi robić zakupy w Deep.)
  Deep has a new collection. I need to see it. (Deep ma nową kolekcję. Muszę ją zobaczyć.)

Powiązane zwroty — "deep"

przysłówek
przymiotnik
rzeczownik
idiom
go deep = sięgać głęboko (np. problemy)
run deep = być głęboko zakorzenionym (np. uprzedzenia, przekonania)
dig deep , dig deep into your pocket = kopać głębiej (sięgać po zasoby, których normalnie się nie używa, szczególnie o pieniądzach)
inne
kolokacje
przymiotnik
przysłówek
go deep
...

"deep" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "deep" po polsku

nazwa własna
 1. Deep