TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"sunk deep" — Słownik kolokacji angielskich

sunk deep kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zatopiony głęboko
  1. sink czasownik + deep przysłówek
    Bardzo silna kolokacja

    She sat for a long time, sunk deep in thought.