"daleka przestrzeń kosmiczna" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "daleka przestrzeń kosmiczna" po polsku

"daleka przestrzeń kosmiczna" — Słownik kolokacji angielskich

deep space kolokacja
  1. deep przymiotnik + space rzeczownik = daleka przestrzeń kosmiczna
    Bardzo silna kolokacja

    The world was gone and they were again in deep space.

    Podobne kolokacje: