"myślący poważnie" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "myślący poważnie" po polsku

myślący poważnie

przymiotnik
  1. deep ****
    • myślący poważnie, głęboki (o osobie)
      I have to say that Mark seems like an uncommonly deep person. (Muszę przyznać, że Mark sprawia wrażenie osoby niepospolicie głębokiej.)
      My son is only twelve but he's very deep and intelligent. (Mój syn ma tylko dwanaście lat, ale jest bardzo głęboki i inteligentny.)

powered by  eTutor logo