Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"niski" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niski" po polsku

niski

obrazek do "low" po polsku obrazek do "short" po polsku
przymiotnik
 1. low , *****
  • niski, niewielki (cena, dochód, kwota)
   My income is low. (Mój dochód jest niski.)
   This is a low price. (To jest niewielka cena.)
   I need a low sum of money. (Potrzebuję niewielkiej kwoty pieniędzy.)
  • niski (budynek, przedmiot)
   This building is very low. (Ten budynek jest bardzo niski.)
   It's the lowest price I can give you. (To najniższa cena, jaką mogę ci zaoferować.)
   The worst thing in winter are low temperatures. (Najgorszą rzeczą w zimie są niskie temperatury.)
  • cichy, niski (głos, dźwięk, ton)
   Her voice is so low that I can't hear her. (Jej głos jest tak niski, że jej nie słyszę.)
   Some birds can sing in low tones. (Niektóre ptaki potrafią śpiewać niskie dźwięki.)
  • niski (np. stan zapasów, stan baterii)
   The battery is low. (Stan baterii jest niski.)
 2. short , ****
  • niski (osoba, wzrost)
   I'm shorter than Jack. (Jestem niższy niż Jack.)
   He is short, but he can play basketball very well. (On jest niski, ale potrafi bardzo dobrze grać w koszykówkę.)
   Short girls can't be models. (Niskie dziewczyny nie mogą być modelkami.)
   przeciwieństwo: tall
 3. deep ****
  • niski (dźwięk)
   He has a very deep voice. (On ma bardzo niski głos.)
   This sound is too deep to be heard by humans. (Ten dźwięk jest zbyt niski, aby mogli go usłyszeć ludzie.)
 4. humble *
  • prosty, niski, skromny (o pochodzeniu społecznym)
   She comes from a humble background. (Ona ma niskie pochodzenie.)
 5. bass **
  • niski (odnoszący się do niskich tonów)
 6. flat **
  • płaski, niski, cienki (np. o cieście)
   The cake came out completely flat. (Ciasto wyszło zupełnie płaskie.)
 7. lowly  
 8. base *****
  • nikczemny, niegodziwy, podły, niski
   Some say he is a base person, but it's not true. (Niektórzy mówią, że on jest podłą osobą, ale to nie prawda.)
   I didn't know you could be so base. (Nie wiedziałem, że możesz być tak podły.)
 9. low-rise
  • niski (budynek)
 10. low-pitched
 11. deep-throated
 12. lowish
 13. vertically challenged
  • niski (humorystycznie) slang

Powiązane zwroty — "niski"

spójnik
niż = than +1 znaczenie
rzeczownik
przyimek
czasownik
obniżać = reduce +9 znaczeń
grzmieć (wydawać niski i głośny dźwięk) = thunder
obniżyć = dock +1 znaczenie
poniżać = degrade +6 znaczeń
zniżać = dip +2 znaczenia
phrasal verb
przysłówek
przymiotnik
idiom
inne