ANGIELSKI NA JESIEŃ -40%Zgarnij rabat na roczny kurs!Sprawdź

"jęk" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jęk" po polsku — Słownik angielsko-polski

jęk

rzeczownik
 1. cry ****
  • krzyk, jęk (np. ze strachu, bólu) [COUNTABLE]
   I'm sure I heard a strange cry. (Jestem pewny, że słyszałem jakiś dziwny krzyk.)
   Her cry of pain was very loud. (Jej krzyk z bólu był bardzo głośny.)
   link synonimy: shout, scream, yell, call
 2. moan *
  • jęk (niski dźwięk)
   I heard a moan and I knew that he's alive. (Usłyszałem jęk i wiedziałem, że on żyje.)
   I was so relaxed that a moan escaped my mouth. (Byłem tak zrelaksowany, że jęk wyrwał się z mych ust.)
   link synonim: groan
  • jęk, zawodzenie (np. wiatru)
   The moan of the wind woke me up. (Obudziło mnie zawodzenie wiatru.)
   Moans of the wind are frightening at night. (Jęki wiatru są przerażające w nocy.)
 3. groan *  
  link synonim: moan
 4. whine *
 5. moaning

Powiązane zwroty — "jęk"

czasownik
wydawać (np. okrzyk, jęk) = emit
jęczeć = groan +8 znaczeń
wyrywać się (np. westchnienie, jęk) = escape
jęknąć = yawp , także: yaup
idiom
phrasal verb
przymiotnik
dudniący (np. jęk, chrapanie, głos) = cavernous literary
jękliwy = wailing +3 znaczenia
rzeczownik
inne
Zobacz także: jęk bólujęczącyjękliwie