Kurs TRAVEL ENGLISH aż 50% taniejAngielskie rozmówki i słówka przydatne w podróżySPRAWDŹ >>

"jęk czegoś" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "jęk czegoś" po polsku

rzeczownik
 1. cry ****
  • krzyk, jęk (np. ze strachu, bólu) [policzalny]
   I'm sure I heard a strange cry. (Jestem pewny, że słyszałem jakiś dziwny krzyk.)
   Her cry of pain was very loud. (Jej krzyk z bólu był bardzo głośny.)
   link synonimy: shout, scream, yell, call
 2. moan , *
  • jęk (niski dźwięk)
   I heard a moan and I knew that he's alive. (Usłyszałem jęk i wiedziałem, że on żyje.)
   I was so relaxed that a moan escaped my mouth. (Byłem tak zrelaksowany, że jęk wyrwał się z mych ust.)
   link synonim: groan
  • jęk, zawodzenie (np. wiatru)
   The moan of the wind woke me up. (Obudziło mnie zawodzenie wiatru.)
   Moans of the wind are frightening at night. (Jęki wiatru są przerażające w nocy.)
 3. groan , *  
  link synonim: moan
 4. whine *
 5. moaning

jęk czegoś

 1. moan of something  

Powiązane zwroty — "jęk czegoś"

czasownik
jęczeć = groan +8 znaczeń
jęknąć = yawp , także: yaup
idiom
phrasal verb
przymiotnik
jękliwy = wailing +3 znaczenia
rzeczownik
jęczenie = whining +5 znaczeń
inne
Zobacz także: jęczącyjękliwie

powered by  eTutor logo