"niż" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "niż" po polsku

niż

spójnik
 1. than *****
  • od, niż, aniżeli (w porównaniach)
   My house is much smaller than yours. (Mój dom jest znacznie mniejszy niż twój.)
   I think you are smarter than Jane. (Myślę, że jesteś mądrzejsza od Jane.)
   She came earlier than usual. (Ona przyszła wcześniej niż zwykle.)
 2. before , *****  
  He would die before she would tell us the truth. (On prędzej umrze niż ona powie nam prawdę.)
rzeczownik
 1. low , *****
  • niż (obszar niskiego ciśnienia)
   Poland will be in the low pressure area tomorrow. (Polska będzie się znajdować jutro w strefie niskiego ciśnienia.)
   We can sense a low pressure today. (Możemy dzisiaj odczuć niskie ciśnienie.)
przyimek
 1. unto
czasownik
 1. thread **

Powiązane zwroty — "niż"

rzeczownik
miasto (mniejsze niż "city") = town +1 znaczenie
prezent (coś łatwiejszego, tańszego niż można się było spodziewać) = gift
nacjonalizm (wiara, że własne państwo jest lepsze niż inne) = nationalism
nizina = lowlands , także: lowland +1 znaczenie
przysłówek
przyimek
poniżej (mniej niż) = under
ponad (głośniej niż coś innego) = over , także: o'er literary
przymiotnik
wczesny (wcześniejszy niż zwykle) = early
niski = low +12 znaczeń
kolorowy (innego koloru niż biały i czarny) = coloured British English , colored American English +2 znaczenia
ujemny (mniejszy niż zero, np. jakaś liczba) = negative , neg. (skrót) , neg (skrót) British English
optymistyczny (uważający, że coś będzie lepsze, niż wszystko na to wskazuje) = optimistic
ostry (o kącie mniejszym niż 90 stopni) = acute
prefiks
inne
inne
phrasal verb
pozostawać (dłużej niż się planowało) = stay on
obniżać = knock down +2 znaczenia
przedstawiać coś (gorzej niż jest w rzeczywistości) = make something out , make out something
obniżać się = come down +1 znaczenie
czasownik
zatrzymywać (sprawiać, że ktoś przybędzie później, niż planował) = keep
obniżać = reduce +12 znaczeń
przeżyć (żyć dłużej niż ktoś inny) = outlive
obejmować (gdy coś obejmuje więcej niż jedną rzecz) = straddle
obniżać się = sink +3 znaczenia
Zobacz także: niziołekniskość

powered by  eTutor logo