KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"tall" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "tall" po angielsku

tall ***

obrazek do "tall" po polsku
przymiotnik
Stopniowanie: taller stopień wyższy, the tallest stopień najwyższy
 1. wysoki, wyższy niż przeciętnie (np. o człowieku, zwierzęciu, drzewie, budynku)
  I'm 191 cm tall. (Mam 191 cm wzrostu.)
  She is taller than me. (Ona jest wyższa ode mnie.)
  He is the tallest man I've ever seen. (On jest najwyższym człowiekiem, jakiego kiedykolwiek widziałem.)
  Sue is our tallest daughter. (Sue jest naszą najwyższą córką.)
  link synonim: high
  przeciwieństwo: short
 2. naciągany, podkoloryzowany potocznie
  I don't believe your story, it's tall. (Nie wierzę w twoją historyjkę, jest naciągana.)
  She always tells tall stories. (Ona zawsze opowiada naciągane historie.)
 3. naszprycowany, zrobiony (pod wpływem używek)  AmE slang
  He's tall, we should take him home. (On jest zrobiony, powinniśmy zabrać go do domu.)
  He was so tall that he couldn't stand on his feet. (Był taki naszprycowany, że nie mógł ustać na nogach.)
 4. znakomity, rewelacyjny  AmE slang
  What a tall party, dude! (Co za rewelacyjna impreza, stary!)
  She made a tall soup. (Ona zrobiła rewelacyjną zupę.)
 5. trudny, wymagający potocznie
  I helped her with a tall math task. (Pomogłem jej z trudnym zadaniem matematycznym.)
  It was a tall exam but I think I'll pass. (To był wymagający egzamin, ale myślę, że zdam.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. naszprycować się, zrobić się  AmE slang
  Look at Peter - I think he got tall. (Spójrz na Petera - myślę, że się naszprycował.)
  Let's get tall before the party - we won't have to spend so much money on alcohol. (Zróbmy się przed imprezą - nie będziemy musieli wydawać tyle pieniędzy na alkohol.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "tall"

rzeczownik
czasownik
idiom
kolokacje

"tall" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "tall" po polsku

powered by  eTutor logo