"zrobiony" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "zrobiony" po polsku

zrobiony

przymiotnik
 1. wrought
 2. made-up
 3. tall ***
  • naszprycowany, zrobiony (pod wpływem używek) American English slang
   He's tall, we should take him home. (On jest zrobiony, powinniśmy zabrać go do domu.)
   He was so tall that he couldn't stand on his feet. (Był taki naszprycowany, że nie mógł ustać na nogach.)
 4. wiling  
suffiks
 1. -made
czasownik
 1. do *****
  • wykonywać, robić, czynić
   What are you doing here? (Co tutaj robisz?)
   I'll do anything you want. (Zrobię cokolwiek zechcesz.)
   Why did you do that? (Dlaczego to zrobiłeś?)
   I cannot help you right now, I'm doing something. (Nie mogę ci w tej chwili pomóc, robię coś.)
   What can I do to forget about that terrible day? (Co mogę zrobić, aby zapomnieć o tym okropnym dniu?)
   important nie mylić z: make
 2. make *****
  • produkować, robić (w szczególności, gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego) [TRANSITIVE]
   I'll make us some coffee. (Zrobię nam kawy.)
   This car was made in the Czech Republic. (Ten samochód został wyprodukowany w Republice Czeskiej.)
   It makes no difference. (To nie robi różnicy.)
 3. take *****
czasownik
 1. do something *****
  • robić coś (zaradzić czemuś)
   Can you do something about it? (Możesz temu jakoś zaradzić?)
   He is sick and there is nothing I can do to help him. (On jest chory i nic nie mogę zrobić, aby mu pomóc.)
 2. have *****   [TRANSITIVE]
phrasal verb
 1. be up to something *
 2. get up to something
phrasal verb
 1. get something in *** , także: get in something ***
  • zrobić coś (kiedy jest na to niewiele czasu)
   Will you help me get this project in? (Pomożesz mi zrobić ten projekt?)
   I have to get this essay in by next Monday and I don't even know how to start. (Muszę zrobić ten esej do następnego poniedziałku, a nawet nie wiem jak zacząć.)
 2. turn something out
czasownik
 1. chance to do something
 2. get something done
 1. come within a whisker of something , także: come within a whisker of doing something
czasownik
 1. smash **
  • zrobić, wykonać coś bardzo dobrze (np. jakieś zadanie)
   I used to consider Tom as a lazy person, but he smashed the task. (Uznawałem Toma za leniwą osobę, a on bardzo dobrze wykonał zadanie.)
 2. didst
  • zrobić (archaiczna forma czasu przeszłego czasownika "do" w drugiej osobie liczby pojedynczej) old use
 3. murf slang
czasownik
 1. be set to do something
 2. be due to do something
  • mieć coś zrobić, mieć powinność coś zrobić (coś, co jest oczekiwane lub planowane od dawna)
   I'm due for a promotion soon. (Powinnam niedługo dostać awans.)
   This island isn't due to sink for the next 10 years. (Ta wyspa nie powinna zatonąć przez kolejne 10 lat.)
 1. be supposed to do something
  • mieć coś zrobić, mieć powinność coś zrobić
   You're not supposed to go there without asking me! (Nie powinnaś tam iść bez spytania się mnie!)
   Was that supposed to be funny? (To miało być śmieszne?)
   You're supposed to make a copy of the contract before you mail it. (Powinieneś zrobić kopię umowy przed jej wysłaniem.)
 2. be meant to do something
idiom
 1. get tall
  • naszprycować się, zrobić się American English slang
   Look at Peter - I think he got tall. (Spójrz na Petera - myślę, że się naszprycował.)
   Let's get tall before the party - we won't have to spend so much money on alcohol. (Zróbmy się przed imprezą - nie będziemy musieli wydawać tyle pieniędzy na alkohol.)
czasownik
 1. get merry

Powiązane zwroty — "zrobiony"

rzeczownik
robotnik = worker +5 znaczeń
wzór (zrobiony przy użyciu szablonu) = stencil
gwizd (zrobiony np. na trąbce) = tantara
skręt (samodzielnie zrobiony papieros) = rollie , roll-up British English informal
brzydki kawał (zrobiony komuś) = dirty trick
miedziany (zrobiony z miedzi) = cupreous
przymiotnik
złoty (zrobiony ze złota) = gold , golden
srebrny (zrobiony ze srebra) = silver
jedwabny (zrobiony z jedwabiu) = silky +1 znaczenie
ziemny (zrobiony z ziemi) = earthen
skórzany (zrobiony ze skóry) = leather
będący w stanie (zrobić coś) = able
zrobiony na drutach = knitted +1 znaczenie
porcelanowy (zrobiony z porcelany) = porcelain
platynowy (zrobiony z platyny) = platinum
silikonowy (zrobiony z silikonu) = silicon
mahoniowy (zrobiony z drewna mahoniowego) = mahogany
dla dzieci (zrobiony, dotyczący lub przeznaczony dla dzieci) = kiddie , także: kiddy
przysłówek
osobiście (zrobić coś samemu) = personally
czasownik
przyimek
z (zrobiony z czegoś) = from
phrasal verb
idiom
inne
inne

powered by  eTutor logo