"nail something" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "nail something" po angielsku

nail something **

idiom
 1. dać radę, zrobić coś dobrze, rozwalić system slang
  You got an A on your math test. You nailed it! (Dostałaś najwyższą ocenę z testu z matmy. Rozwaliłaś system!)
  In her new videoclip, she totally nailed the shrooms experience. (W swoim nowym teledysku, totalnie udało jej się odwzorować doświadczenie bycia na grzybkach.)
obrazek do "nail" po polsku fingernail
rzeczownik
 1. paznokieć (u ręki)
  I've broken another fingernail! (Złamałam kolejny paznokieć!)
  She has painted her fingernails red. (Ona pomalowała swoje paznokcie na czerwono.)
  zobacz także: toenail

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

obrazek do "nail" po polsku gwóźdź programu obrazek do "nail" po polsku Nails remind myself
rzeczownik
 1. gwóźdź [policzalny]
  Use three nails, one on each side and the third in the center. (Użyj trzech gwoździ, po jednym z każdej strony i jednego na środku.)
  He hammered two nails into the wall. (On wbił dwa gwoździe w ścianę.)
 2. kłujka (igła do zastrzyków z narkotykiem) slang

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

czasownik
 1. przybić gwoździem
  They looked as though their feet had been nailed to the floor. (Oni wyglądali jakby ktoś im przybił nogi do podłogi.)
  Can you nail the mirror to the wall? (Czy możesz przybić lustro gwoździem do ściany?)
 2. złapać (np. przestępcę) potocznie
  I was ready to nail him once and for all. (W końcu byłem gotowy złapać go raz na zawsze.)
  The police nailed the thief that stole my car. (Policja złapała złodzieja, który ukradł mój samochód.)
 3. wywalczyć (np. wymarzoną pracę) potocznie
  I nailed my dream job, I'm so happy! (Wywalczyłem moją wymarzoną pracę, jestem taki szczęśliwy!)
  He finally nailed the girl he wanted. (W końcu wywalczył tę dziewczynę, którą chciał.)
 4. nakryć, przyłapać, przyskrzynić potocznie
  We'll nail him and you'll have no more problems. (Nakryjemy go i nie będziesz miał już żadnych problemów.)
  The police finally nailed the thief who stole my car. (Policja w końcu przyskrzyniła złodzieja mojego samochodu.)
 5. przelecieć, bzyknąć  BrE slang
  Did you nail my girlfriend? (Przeleciałeś moją dziewczynę?)
  You won't nail her, she's too pretty for you. (Nie bzykniesz jej, jest dla ciebie za ładna.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

idiom
 1. złapać kogoś na czymś złym i wymierzyć mu za to karę, dopaść kogoś
  He was driving recklessly over the speed limit, but the police finally nailed him. (Jechał brawurowo przekraczając dozwoloną prędkość, lecz policja go dopadła.)
czasownik
 1. łączyć na gwoździe
  Can you nail those two boards? (Czy możesz połączyć na gwoździe te dwie deski?)
  Let's fasten the fence with nails. (Połączmy płot na gwoździe.)