przybić gwoździem

nail

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po angielsku

They looked as though their feet had been nailed to the floor. = Oni wyglądali jakby ktoś im przybił nogi do podłogi.