produkować, robić (w szczególności, gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego)

make

1

Źródło: Kurs angielskiego eTutor

make = produkować, robić (w szczególności, gdy tworzymy lub produkujemy coś nowego)

Zdanie po angielsku i tłumaczenie po polsku

I'll make us some coffee. = Zrobię nam kawy.