TYLKO DO NIEDZIELI!Zgarnij GRATIS przy zakupie kursu angielskiegoSPRAWDŹ >>Zamknij

"osobiście" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "osobiście" po polsku

osobiście

zaimek
 1. herself ****
  • się, siebie, sobie, sama, osobiście (o kobiecie)
   She will tell you the truth herself. (Ona sama powie ci prawdę.)
   I think she has issues with herself. (Myślę, że ona ma problemy sama ze sobą.)
   zobacz także: she
 2. himself *****
 3. hisself
przysłówek
 1. personally **
  • osobiście (np. osobiście uważam)
   Personally, I think that you are making a mistake. (Osobiście uważam, że popełniasz błąd.)
   Personally, I think that her idea is better than yours. (Osobiście uważam, że jej pomysł jest lepszy od twojego.)
  • osobiście (zrobić coś samemu)
   I will talk to her personally, she has to know it's a serious problem. (Porozmawiam z nią osobiście, musi wiedzieć, że to jest poważny problem.)
   I will tell him the truth personally. (Powiem mu prawdę osobiście.)
   "Did you call her to invite her to our wedding?" "No, I want to do it personally." ("Dzwoniłeś do niej, żeby zaprosić ją na nasz ślub?" "Nie, chcę to zrobić osobiście.")
   link synonim: in person
  • osobiście, prywatnie, personalnie (w odniesieniu do życia osobistego, prywatnego)
   I personally do not eat bread. (Ja osobiście nie jem chleba.)
   Personally, I don't believe in love at first sight. (Osobiście nie wierzę w miłość od pierwszego wejrzenia.)
   I learned a long time ago not to take things personally. (Już dawno temu nauczyłem się, aby nie traktować niczego personalnie.)
 2. in person *  
  link synonim: personally
 3. individually *  
 4. by hand *
  • osobiście (np. doręczyć coś)
 5. with one's own eyes
 6. privatively
  • osobiście (nie służbowo)
 1. for one's own *  
 2. John Smith himself
 3. in severalty
idiom
 1. at first hand

"osobiście" — Słownik kolokacji angielskich

in person kolokacja
 1. in przyimek + person rzeczownik = osobiście
  Bardzo silna kolokacja

  The last thing I want to do is think of myself in the third person.

  Podobne kolokacje: