KURS BUSINESS ENGLISH 50% TANIEJOpanuj język biznesuSPRAWDŹ >>

"sama" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "sama" po polsku

sama

zaimek
 1. herself ****
  • się, siebie, sobie, sama, osobiście (o kobiecie)
   She will tell you the truth herself. (Ona sama powie ci prawdę.)
   I think she has issues with herself. (Myślę, że ona ma problemy sama ze sobą.)
   zobacz także: she

sama, sam

przymiotnik
 1. sheer **
  • sam, sama (np. rozmiar, waga czegoś)
   The sheer size of this building stuns people. (Sama wielkość tego budynku zaskakuje ludzi.)
   He achieved it by the sheer willpower. (On osiągnął to samą siłą woli.)
przysłówek
 1. alone , ****
  • sam, sama
   She wanted to be alone. (Ona chciała być sama.)
   You shouldn't go there alone. (Nie powinieneś iść tam sam.)
   They left the child alone in the house. (Oni zostawili dziecko samo w domu.)
   We are alone. (Jesteśmy sami.)
   link synonim: by yourself
 2. by yourself ,
  • sam, sama
   He repaired the car by himself. (On sam naprawił samochód.)
   Be by yourself if you want. (Bądź sam, jeśli chcesz.)
   She lives by herself. (Ona mieszka sama.)
   link synonim: alone

sam

zaimek
 1. himself *****
 2. hisself
przymiotnik
 1. proper ***
  • sam, ścisły, właściwy  BrE
   We used to live in Huston proper. (Mieszkaliśmy kiedyś w samym Huston.)
   The championships proper will start on Monday. (Właściwe zawody rozpoczną się w poniedziałek.)
 2. unescorted
 3. companionless
rzeczownik
 1. itself *****  
  The town itself is small. (Samo miasto jest małe.)
  My horse came back home by itself. (Mój koń sam wrócił do domu.)
 2. all on your own  
  You took such a decision all on your own? You can't do it. (Podjąłeś taką decyzję sam? Nie możesz tego zrobić.)
  She can't do everything all on her own, she has to let us help. (Ona nie może robić wszystkiego sama, musi pozwolić nam pomóc.)
  I'm living all on my own now. (Teraz mieszkam sam.)
 3. myself **** , także: meself dialekt , także: me dialekt *****
  • sam, ja sam
   I don't want to go there all by myself. (Nie chcę iść tam całkiem sam.)
   I don't want to be all by myself tonight. (Nie chcę być całkiem sam dzisiejszej nocy.)
 4. yourself , ****
  • sam, ty sam
   You should tell her yourself. (Powinieneś sam jej powiedzieć.)
   Do it yourself. I won't help you. (Zrób to sam. Nie pomogę ci.)

podobne do "sama" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "sama" po angielsku

rzeczownik

powered by  eTutor logo