"by yourself" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "by yourself" po angielsku

by yourself ,

przysłówek
 1. sam, sama
  He repaired the car by himself. (On sam naprawił samochód.)
  Be by yourself if you want. (Bądź sam, jeśli chcesz.)
  She lives by herself. (Ona mieszka sama.)
  link synonim: alone

all by yourself
by yourself ,

przysłówek
 1. zupełnie sam
  Stay with me. I don't want to be all by myself today. (Zostań ze mną. Nie chcę być dzisiaj sama.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przyimek
 1. przez (kogoś, coś) (np. napisany przez kogoś)
  "Murder on the Orient Express" was written by Agatha Christie. ("Morderstwo w Orient Ekspresie" zostało napisane przez Agatę Christie.)
  He was attacked by a dog. (On został zaatakowany przez psa.)
  The Harry Potter series was written by J.K. Rowling. (Seria o Harrym Potterze została napisana przez J.K. Rowling.)
  Who was this song written by? (Przez kogo została napisana ta piosenka?)
 2. przez, poprzez, z wykorzystaniem czegoś (o metodzie, sposobie robienia czegoś, np. zamawiania biletów przez telefon, podróżowania samochodem)
  Today I came to work by car. (Dzisiaj przyjechałem do pracy samochodem.)
  I talked to him by phone two days ago. (Rozmawiałem z nim przez telefon dwa dni temu.)
 3. przez, poprzez (o drodze, wejściu, drzwiach umożliwiających dotarcie do określonego miejsca)
 4. pod, za (o sposobie chwytania, łapania przedmiotów, np. za rączkę, pod ramię)
  Let me hold you by your hand. (Pozwól, że złapię cię za rękę.)
  He held her by her arm. (On trzymał ją pod ramię.)
 5. obok (np. przejść obok kogoś, minąć)
  I just passed your mother by. (Właśnie przeszedłem obok twojej mamy.)
 6. przed, do (np. przed upłynięciem określonego czasu, przed określonym dniem)
  The project must be finished by Friday. (Projekt musi być skończony do piątku.)
  She has to write her thesis by next month. (Ona musi napisać swoją pracę do następnego miesiąca.)
 7. o, o około (do opisywania zmiany, różnicy np. wielkości, ilości)
  It was so close. He lost by three seconds. (Było tak blisko. Przegrał o trzy sekundy.)
 8. na (w podawaniu wymiarów)
  The room is 6 metres by 8 metres. (Pokój ma sześć metrów na osiem.)
 9. o, na (do określenia ilości w jakiej coś jest liczone, sprzedawane)
 10. za, po (do opisu stopniowej zmiany, np. dzień za dniem, krok po kroku)
  We will implement the changes step by step. (Wprowadzimy zmiany krok po kroku.)
  Day by day, they fell more and more in love. (Dzień za dniem zakochiwali się w sobie coraz bardziej.)
 11. co (do opisu nagłej zmiany, np. co godzinę, co chwilę)
 12. w (do opisu rodzaju oświetlenia w jakim coś się dzieje, np. w świetle księżyca)
 13. z (do opisu czyjegoś charakteru, pracy, pochodzenia, np. nauczyciel z zawodu, sknera z charakteru)
  He's Korean by birth. (On jest Koreańczykiem z urodzenia.)
  I'm a teacher by trade. (Jestem nauczycielem z zawodu.)
 14. w celu (do opisu celu krótkiej wizyty w określonym miejscu)
 15. przez (w matematycznym działaniu dzielenia, np. dzielić przez cztery)
  You have to divide the number by 12. (Musisz podzielić tę liczbę przez 12.)
  We divide our tips by three. (Dzielimy nasze napiwki przez trzy.)
 16. na (np. na Boga, na miłość boską, używane dla podkreślenia emocji)
 17. z (dla określenia z kim kobieta ma dzieci, np. dwoje dzieci z byłym mężem)
przysłówek
 1. obok, tuż przy (np. oknie, drzwiach)
  Please, sit here by the window. (Proszę, usiądź tu przy oknie.)
 2. zgodnie z, według (np. określoną metodą, sposobem robienia czegoś)
  By my calculation she must have been very young. (Zgodnie z moimi obliczeniami, ona musiała być bardzo młoda.)
 3. obok (np. przejść, przejechać)
 4. w miarę upływu czasu
 5. w pobliżu, niedaleko, blisko
 6. dla odwiedzenia kogoś na krótko
phrasal verb
 1. radzić sobie finansowo, dawać sobie radę
  "How do you get by?" "I guess I manage." ("Jak sobie radzisz?" "Wydaje mi się, że w miarę.")
  I earn good money, so I get by. (Zarabiam dużo pieniędzy, więc daję sobie radę.)
  We need to get by with what we have. (Musimy poradzić sobie z tym co mamy.)
 2. przechodzić obok, mijać
 3. unikać (np. kary, krytyki)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

 1. samodzielnie, bez niczyjej pomocy, samotnie, w samotności
  I did this all by myself and I got an A. (Zrobiłam to całkowicie sama i dostałam 6.)
  link synonim: on one's own

Powiązane zwroty — "by yourself"

przymiotnik
bypass , high-bypass = dwuprzepływowy (o silniku odrzutowym)
przysłówek
rzeczownik
bypass , także: by-pass = obwodnica, objazd +2 znaczenia
bystander , onlooker , także: stander-by = świadek wydarzenia (przypadkowy), przechodzień, obserwator +1 znaczenie
byway = skrót +2 znaczenia
czasownik
Zobacz także: byroadby-road