PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"nieopodal" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "nieopodal" po polsku

nieopodal

przysłówek
 1. nearby ***
  • nieopodal, w pobliżu
   People sitting nearby stared at her. (Ludzie siedzący w pobliżu patrzyli się na nią.)
   There is a beautiful park nearby - we can go there now. (Nieopodal jest piękny park - możemy tam teraz iść.)
   Are there any shops nearby? (Czy w pobliżu są jakieś sklepy?)
   They sent their children to the school nearby. (Oni posłali swoje dzieci do szkoły w pobliżu.)
 2. up the road potocznie

"nieopodal" — Słownik kolokacji angielskich

up the road kolokacja
 1. up przyimek + road rzeczownik = niedaleko, nieopodal
  Zwykła kolokacja

  Two miles up the road on the right, you can't miss it.

  Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo