PROMOCJA WIOSENNA -40%Rabat na kurs angielskiego tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"co" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "co" po polsku

co

obrazek do "what" po polsku
określnik
 1. what , ***** , także: wat potocznie , także: wut potocznie
  • to, co (używane na początku zdania)
   What I mean is that I feel really homesick. (To, co miałam na myśli, to że naprawdę tęsknię za domem.)
   What I want to say is that I really like you. (To, co chcę powiedzieć, to że naprawdę cię lubię.)
rzeczownik
 1. quo  
 2. wot    BrE potocznie
wykrzyknik
 1. eh *
  • co, no nie, nie (rozumiesz?, prawda?, jasne?)
   Why does nothing like this ever happen for me, eh? (Dlaczego mi się nic takiego nie przytrafia, co?)
   So this is the famous Scotland Yard, eh? (A więc to jest ten słynny Scotland Yard, prawda?)
przyimek
 1. by *****
  • co (do opisu nagłej zmiany, np. co godzinę, co chwilę)
zaimek
 1. what , ***** , także: wat potocznie , także: wut potocznie  
  What is this? (Co to jest?)
  What does it mean? (Co to znaczy?)
  We want to know what happened in the past. (Chcemy wiedzieć, co wydarzyło się w przeszłości.)
 2. which
  • co (np. "co mi przypomina") język mówiony
   Which reminds me of something I've been meaning to show you. (Co mi przypomina o czymś, co miałem zamiar ci pokazać.)
 1. I hate to think what
 1. whatta slang  
  Skrót od "what are", np. w zdaniu "Whatta you talking about?" (What are you talking about?).
czasownik
 1. monitor what

co?

 1. huh? **
  • co?, jak? (jako zaskoczenie)
   Huh? They are together? I didn't expect that. (Co? Oni są razem? Nie spodziewałem się tego.)

Powiązane zwroty — "co"

przysłówek
dopiero co = just +2 znaczenia
dokładnie (zgodnie co do sposobu, ilości, itd.) = exactly
co więcej = furthermore +2 znaczenia
nie (używane do skorygowania tego, co zostało właśnie powiedziane) = no
rzeczownik
reszta (to co zostało) = the rest
cel (coś, co chcemy osiągnąć) = target
coś = stuff +2 znaczenia
pensja (zwykle wypłacana co miesiąc) = salary
widok (to, co się widzi) = sight
wartości (idee tego, co jest dobre, a co złe) = values
przyszłość (coś, co się komuś może przydarzyć) = future
własność (coś, co posiadamy) = possession
przeszłość (coś, co wyjaśnia obecną sytuację) = background
emisja (coś, co zostało wyemitowane) = emission
teren (to, co otacza daną przestrzeń) = landscape , także: landskip dawne użycie
inne
wszystko co = whatever , także: whatevs slang , także: whatev slang
cokolwiek (nieważne co) = whatever , także: whatevs slang , także: whatev slang
zaimek
coś = something +4 znaczenia
wszystko (co związane z życiem zawodowym i prywatnym) = everything
inne
idiom
czasownik
pracować (robić coś, co wymaga wysiłku) = work
zdobywać (coś co wymagało wysiłku np. cel, sukces) = reach
oczekiwać (czegoś, co się jeszcze nie zdarzyło) = wait
ogłaszać (wygłosić, co się myśli) = declare
wykrzyknik
przymiotnik
przyimek
na (używane na określenie czegoś, co jest przymocowane, wiszące na czymś) = on

"co" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "co" po angielsku

company ***** , co. (skrót) ***

rzeczownik
 1. firma [policzalny]
  His company treats its employees well. (Jego firma dobrze traktuje swoich pracowników.)
  The company's chief executive was stealing shareholders' money. (Dyrektor naczelny firmy kradł pieniądze udziałowców.)
  link synonim: firm
 2. towarzystwo (towarzyszące nam osoby) [niepoliczalny]
  You can't swear in the company of our mother. (Nie możesz przeklinać w towarzystwie naszej matki.)
  My son fell into bad company. (Mój syn wpadł w złe towarzystwo.)
 3. goście [niepoliczalny]
  We're expecting company in 10 minutes. (Oczekujemy gości za 10 minut.)
  "Why are you looking at the door?" "I'll have company." ("Dlaczego spoglądasz na drzwi?" "Będę miała gości.")
 4. znajomi [niepoliczalny]
 5. trupa [policzalny]
  We're a touring theatre company. (Jesteśmy wędrowną trupą teatralną.)
  Our company is performing at the theatre today. (Nasza trupa występuje dziś w teatrze.)
 6. kompania (w wojsku) [policzalny]
  The company was marching together. (Kompania maszerowała razem.)

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

przymiotnik
 1. firmowy
czasownik
 1. kojarzyć dawne użycie
  I'm sorry, I don't company you. (Przepraszam, nie kojarzę cię.)
 2. towarzyszyć dawne użycie
  Would you like to company me? (Chciałbyś mi towarzyszyć?)

carbon monoxide , CO (skrót)

rzeczownik
 1. tlenek węgla, CO

commanding officer , CO (skrót)

rzeczownik
 1. dowódca

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

co-

prefiks
 1. razem z (np. z kimś, z czymś)
 2. wspólnie (np. robienie czegoś)
Conscientious Objectors
rzeczownik
 1. obdżektor, osoba odmawiająca służby wojskowej ze względu na przekonania

Uwaga: Tłumaczenia dodatkowych przykładów nie były weryfikowane przez naszych lektorów - mogą zawierać błędy.

Powiązane zwroty — "co"

rzeczownik
czasownik
przymiotnik
cooperative , także: co-operative = kooperatywny, oparty na współdziałaniu, wspólny (np. działania, wysiłek) +2 znaczenia
coeducational , co-educational , coed (skrót) , co-ed (skrót) = koedukacyjny (np. szkoła)
inne

powered by  eTutor logo