"przeszłość" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "przeszłość" po polsku

przeszłość

rzeczownik
 1. past , ****  
  Have you ever done it in the past? (Czy robiłeś to kiedykolwiek w przeszłości?)
  The past is all I have. (Przeszłość to wszystko, co mam.)
  Put the past behind you. (Zostaw przeszłość za sobą.)
 2. background ***
  • tło, kontekst, przeszłość (coś, co wyjaśnia obecną sytuację) [COUNTABLE AND UNCOUNTABLE]
   It would be interesting to know his background. (Byłoby interesująco poznać jego przeszłość.)
   Do you know the background of the case? (Znasz kontekst tej sprawy?)
 3. foretime

Powiązane zwroty — "przeszłość"

czasownik
sprawdzać (np. przeszłość) = vet
przeszukiwać (np. ruiny, czyjąś przeszłość) = excavate
przymiotnik
przeszły = past +3 znaczenia
podejrzany (np. interesy, przeszłość) = murky , także: mirky , także: murk old use
burzliwy (np. historia, przeszłość) = chequered
phrasal verb
rzeczownik
idiom

powered by  eTutor logo